PERSONOVERN

Databeskyttelse fordi din tillit er viktig for oss.
Vi respekterer derfor ditt privatliv og vil informere deg om at de innsamlede dataene vi lagrer, og dine rettigheter og tilgang,korreksjon, blokkering og sletting av data som er innsamlet og lagret, om en nettside som er besøkt i utgangspunktet, sender nettleseren informasjon om type nettleser og versjon, det tilhørende operativsystem, henvisningsnettadresse, IP adressen, filnavnet, status tilgang, mengden data som overføres, dato og tidspunkt for forespørselen. Disse dataene og andre datakilder er i utgangspunktet lagret og slettet etter en statistisk analyse.Hver gang du gir informasjon, blir de lagrede data og formålet med lagringen søkt opp. Personopplysninger er bare med ditt samtykke til å svare på spørsmål, disse lagres da i nettleseren, med cookies. Dette handler om filer som vil gjøre surfing på nettet mer brukervennlig. Lagringen av cookies kan på deres nettleserinnstilling være deaktivert. Behandling av bestillinger, kontrakter og teknisk administrasjon lagres hos oss utilgjengelig for tredje part.En overføring av data til tredjepart gjøres kun med kontrakt av ledelse og med ditt samtykke, som til enhver tid kan tilbakekalles. En overføring eller annet av personlig data skjer ikke.I tillegg er det i samsvar med lovbestemmelser en rett til sperring og sletting av personopplysninger.En forespørsel eller et ønske om retting eller sletting av personopplysninger er mulig via kontaktdetaljene oppført på nettstedet.