Skriv ut

POLKA / GALOPP - NOTER

Vis per side
Sorter etter
151 - 200 av 390 resultater

HEUT' LADEN WIR EUCH INS FESTZELT EIN - POLKA - ZAJICEK

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 
3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn F, 
Tenorhorn B, Bariton C/B, 1./2.Posaune C, 1./2.Bass C, Schlagzeug.
Heute_laden_wir_ins_Festzelt-Flg.
Heute_laden_wir_ins_Festzelt-Ten.
kr 290,00

HEUTE GEH ICH ZUR MUSIK - POLKA - AZ POJEDU K MUZICE

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - WUNDERSCHÖNE UMGEBUNG - VALS - NEJHEZCI KRAJ
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Heute_geh_ich_zur_Musik-Flg.
Heute_geh_ich_zur_Musik-Ten.
kr 290,00

HONIG-POLKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - MEDOVA

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn Es, Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C,1.Bass Es, 2.Bass B, Schlagzeug.
Honig-Flg.
Honig-Ten.
kr 290,00

HONIG-POLKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - MEDOVA

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN _ TENORHORN -  POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B, 
2./3.Trompete Es, Basstrompete B, 1./2.Horn Es, 3./4.Horn Es, 1.Altsax. Es, 2.Altsax. Es, 1./3.Tenorsax. B, 2./4.Tenorsax. B, Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B Solo, 2./3.Tenorhorn B, 
Bariton C/B, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Honig-Flg.
Honig-Ten.
kr 330,00

HORALKA - POLKA - SOLO - BARITON/TENORHORN

ORIGINALNOTER
SOLO - TENORHORN/BARITON - POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B Solo, Bariton C/B Solo, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Horalka-Bariton-C
Horalka-Tenor
Horalka-1.Flg.
kr 245,00

HÜBSCHES MÄDCHEN - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - MAJOVA POLKA

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - PRO FORMANKU - POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es,1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es,  Basstrompete B, 
1./2. Horn F, 1.Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Huebsches_Maedchen-Flg.
Huebsches_Maedchen-Ten.
kr 290,00

HÜBSCHES MÄDCHEN - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - MAJOVA POLKA

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - PRO FORMANKU - POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B,
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn F/Es, 3./4.Horn Es, 1. Altsax Es, 2.Altsax Es, 
1./3.Tenorsax B, 2./4.Tenorsax B, Baritonsax Es, Bariton C/B, Tenorhorn B Solo,
2./3.Tenorhorn B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Huebsches_Maedchen-Flg.
Huebsches_Maedchen-Ten.
kr 330,00

ICH DENKE OFT AN ANUSCHKA - POLKA - SEN ANICKY

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B,  Bariton C/B, 1./2./3.Posaune C/B, 
2.Bass C/B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Ich_denke_oft_an_Anuschka-Flg.
Ich_denke_oft_an_Anuschka-Ten.
kr 290,00

ICH HAB KOPFWEH - POLKA - STOJI HRUSKA V SIREM POLI

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete Es,
Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton B, 2.Bass C, Schlagzeug.
Ich_hab_Kopfweh-Flg.
Ich_hab_Kopfweh-Ten.
kr 245,00

ICH LIEBE BLASMUSIK - POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Gesang ( D ), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es,  Basstrompete B, 
1./2. Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Ich_liebe_Blasmusik-Flg.
Ich_liebe_Blasmusik-Ten.
kr 290,00

ICH SEH SIE IMMER NOCH - POLKA - JESTE JA SE PODIVAM

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete Es, Basstrompete B,
1./2.Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B, 1./2.Posaune C, 1./2.Bass C, Schlagzeug.
Ich_seh_sie_immer-Flg.
Ich_seh_sie_immer_noch-Flg.
kr 290,00

IM ABENDROT - VALS - ZA SOUMRAKA

ORIGINALNOTER
VALS
Partitur C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B,  Bariton C/B, 1./2./3.Posaune C/B, 
2.Bass C/B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Im_Abendrot-Flg.
Im_Abendrot-Ten.
kr 290,00

IM ALTWEIBERSOMMER - POLKA - BABÍ LÉTO - SWISS POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - KAMINFEGER-POLKA - POLKA - KOMINICEK
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Im_Altweiber-Flg.
Im_Altweibersommer-Flg.
kr 290,00

IM BÖHMERWALD FORST - POLKA - Z SUMAVSKYCH HVOZU

ORIGINALNOTER
POLKA
Partitur C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B,  Bariton C/B, 1./2./3.Posaune C/B, 
2.Bass C/B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
kr 290,00

IM DORFWIRTSHAUS - POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Gesang (D), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2./3.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Im_Dorfwirtshaus-Flg.
Im_Dorfwirtshaus-Ten.
kr 290,00

IM GASTHAUS ZUM TEUFEL - POLKA - V HOSPODE U CERTA

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS -  IM PAVILLON - VALS - V ALTANKU
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Im_Gasthaus-Flg.
Im_Gasthaus-Ten.
kr 290,00

IM MONDLICHT - POLKA - PRI MESICKU

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 2.Bass C/B, Bass Es, Schlagzeug.
Im_Mondlicht-Flg.
Im_Mondlicht-Ten.
kr 182,00

IM SÜDBÖHMISCHEN DORF - POLKA - JIHOCESKE VESNICE

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B,
2./3.Trompete Es, Basstrompete B, 1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton B,
1./2.Posaune C, 2.Bass C, Schlagzeug.
Im_suedboehmischen_Dorf-Flg.
Im_suedboehmischen_Dorf-Ten.
Im_suedboehmischen_Dorf-Ten.
kr 245,00

IN DER ALTEN MÜHLE - POLKA - V PODVESKEM MLYNE

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Gesang (D), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B,  Bariton C/B, 1./2./3.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B , 1.Bass Es, Schlagzeug.
In_der_alten_Muehle-Flg.
In_der_alten_Muehle-Ten.
kr 290,00

IN DER HEIDE WIRD MUSIK GEMACHT - POLKA - U MUZIKY NA BLATECH

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - MÄDCHEN KOMM, WIR TANZEN - WALZER - STALE MEJ ME RAD
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 1.Bass Es, 2.Bass B, Schlagzeug.
In_der_Heide_wird_Musik-Flg.
In_der_Heide_wird-Ten.
kr 290,00

IN DER HUFSCHMIEDE - POLKA - UKOVEJ KOVARI PODKOVY

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete Es,
Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton B, 2.Bass C, Schlagzeug.
In_der_Hufschmiede-Flg.
in_der_Hufschmiede-Ten.
kr 245,00

IN FREMDER HAND - POLKA - SLYS CIZI RUKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B ,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
Tenorhorn B, Posaune C, Bariton C/B, 2.Bass C/B, Bass Es, Schlagzeug.
In_fremder_Hand-Flg.
In_fremder_Hand-Ten.
kr 245,00

IN GUTER STIMMUNG - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - V DOBRE NALADE

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA
PLUS BONUS - SOLO - KLARINETTEN - FLÜGELHORN - EIN LÄNDLER FÜR DEN NACHBARN
- LÄNDLER - ZAHORACKA SOUSEDSKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug
In_guter_St-Flg.
In_guter_St-Ten.
kr 290,00

IN UNSEREM LAND - POLKA - HU NASICH STAJU

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B, 1.Tenorhorn B, Bariton) C/B,
Posaune C, 2. Bass C, Schlagzeug.
In_unserem_Land-Flg.
In_unserem_Land-Ten.
kr 290,00

JAEGERS POLKA - POLKA - MYSLIVECKA POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - BITTE LÄCHELN - VALS - TVUJ USMEV
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn Es/F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Jaegers_Polka-Flg.
Jaegers_Polka-Ten.
kr 290,00

JUBILÄUMSPOLKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - JUBILEJNI

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - MUSIKANTEN-POLKA - MUZIKANTUM
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Jubilaeums.-Flg
Jubliaeumsp.-Ten.
kr 290,00

JUBILÄUMSPOLKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - JUBILEJNI

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - MUSIKANTEN-POLKA - MUZIKANTUM 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B,
2./3.Trompete Es, Basstrompete B, 1./2.Horn Es/F, 3./4.Horn Es/F, 1.Altsax. Es,
2.Altsax. Es, 1.Tenorsax. B, 2.Tenorsax. B, Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B Solo,
2./3.Tenorhorn B, Bariton C/B, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Jubilaeums.-Flg
Jubliaeumsp.-Ten.
kr 330,00

JUGENDERINNERUNGEN -VALS - VZPOMINKY Z MLADI

ORIGINALNOTER
VALS
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B,  Bariton C/B, 1./2./3.Posaune C/B, 
2.Bass C/B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Jugenderinnerungen-Flg.
Jugenderinnerungen_-Ten.
kr 290,00

JUNGE LIEBE - POLKA - TA VESELSKA CHASA

ORIGINALNOTER
POLKA
Direktion C, Gesang ( D ), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B,
2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn F,
Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Junge_Liebe-Flg.
Junge_Liebe-Ten.
kr 245,00

JUNGE LIEBE - POLKA - TA VESELSKA CHASA

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Gesang ( D ), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B,
3.Trompete B, 2./3. Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn Es/F,
3./4.Horn Es, 1.Altsax. Es, 2.Altsax. Es, 1.Tenorsax. B, 2.Tenorsax. B,
Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B, 2./3.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C,
1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Junge_Liebe-Flg.
Junge_Liebe-Ten.
kr 282,00

kan sendes innen 3 - 5 dager

KAMINFEGER-POLKA - POLKA - KOMINICEK

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - IM ALTWEIBERSOMMER - POLKA - SWISS POLKA
Direktion C, Gesang (D), Flöte C, Klarinette Es,1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2. Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Kaminfeger-Flg.
Kaminfeger-Ten.
kr 290,00

KAPELLE SPIELT AUF - POLKA - BOZEJACI PRISLI HRAT

ORIGINALNOTER
POLKA
PLUS BONUS - DU BIST MEIN GLÜCKSPILZ - TANGO - JSI STESTIM MYM
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klari nette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Kapelle_spielt_auf-Flg.
Kapelle_spielt_auf-Ten.-
kr 290,00

KARLSPOLKA - SOLO - BASS/TUBA - POLKA - PRO KARLA

ORIGINALNOTER
SOLO - BASS - TUBA - ZWEI VARIATIONEN - POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn Es/F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 
1.Bass C Solo /1. Bass C Solo /2.Bass C Solo/1, 2.Bass C Solo/2/ 1./2.Bass C tutti, 
2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Karlspolka-Bass.1.
Karlspolka_1.Bass-C
Karlspolka-2.Bass-C
Karlspolka-Bass.2.
Karlspolka-Flg.
Karlspolka-Ten.
kr 245,00

KARLSPOLKA - SOLO BASS/TUBA - POLKA - PRO KARLA

ORIGINALNOTER
SOLO - BASS - TUBA - POLKA
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B, 
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn Es/F, 3./4.Horn Es/F, 1.Altsax. Es, 
2.Altsax. Es, 1.Tenorsax. B, 2.Tenorsax. B, Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B,
2./3.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 
1.Bass C Solo /1. Bass C Solo /2.Bass C Solo/1, 2.Bass C Solo/2/ 1./2.Bass C tutti, 
2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Karlspolka-Bass.1.
Karlspolka_1.Bass-C
Karlspolka-2.Bass-C
Karlspolka-Bass.2.
Karlspolka-Flg.
Karlspolka-Ten.
kr 290,00

KATJA - POLKA - KAJDA

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es,
Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C,
2.Bass C/B, Bass Es, Schlagzeug
Katka-Flg.
Katka-Ten.
kr 245,00

KIRCHWEIH-POLKA - POLKA - POSVICENSKA POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - VALS - BYDZOVSKY VALS  
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1/2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es,  Schlagzeug.
Kirchweih-Flg.
Kirchweih-Ten.
kr 245,00

KLARINETTBRAGD - SOLO KLARINETT POLKA - BEZDEZOVSKA

ORIGINALNOTER
SOLO - KLARINETT - POLKA
PLUS BONUS - SOLO - XYLOPHON - GALOPP - NA HRAZDE
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es Solo, 1.Klarinette Solo B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B,
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn Es/F, 3./4.Horn Es/F, 1.Altsax. Es, 
2.Altsax. Es, 1.Tenorsax. B, 2.Tenorsax. B, Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B, 
2./3.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Klarinetten_Bravour-Klar.Es
Klarinetten_Bravour_Klar._B.Klar.B
Klarinetten-Brav.-Flg
Klarinetten-Brav.-1.Ten.
kr 330,00

KLARINETTBRAGD - POLKA - SOLO KLARINETT - BEZDEZOVSKA

ORIGINALNOTER
SOLO - KLARINETT - POLKA
PLUS BONUS - SOLO - XYLOPHON - GALOPP - NA HRAZDE
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es Solo, 1.Klarinette B Solo, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B,  2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 3.Trompete B,
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B,
Posaune C, 1./2.Posaune C, 1./2.Bass C, Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Klarinetten_Bravour-Klar.Es
Klarinetten_Bravour_Klar._B.Klar.B
Klarinetten-Brav.-Flg
Klarinetten-Brav.-1.Ten.
kr 290,00

KLARINETTEN BRÜDER - SOLO - KLARINETTEN - POLKA - HRAJI NAM KLARINETY

ORIGINALNOTER 
SOLO - KLARINETT - POLKA
Direktion C, Flöte C Solo ad lib., Klarinette Es Solo, 1.Klarinette B  Solo, 2.Klarinette B Solo ad lib,
3.Klarinette B Solo ad lib., 1/2 Horn F, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B,
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 1.Posaune C/B (Begl.),
2.Posaune C/B (Begl.), 3.Posaune C/B (Begl.), 1./2.Bass C/B, 2.Bass B, 1. Bass Es, Schlagzeug
Klarinetten_Brueder-Klar.Es.
Klarinettenbrueder-1.Klar.
Klarinettenbrueder-2.Klar.
Klarinettenbrueder-Flg.
Klarinettenbrueder-Ten.
kr 290,00

KLEINES BÖHMISCHES DORF - POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
Direktion C, Gesang (D), Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2./3.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Kleines_boehmisches_Dorf-Flg.
Kleines_boehmisches_Dorf-Ten.
kr 290,00

KLENOVICKA - POLKA

ORIGINALNOTER
POLKA
PLUS BONUS - VON UND NACH VESELI - VALS - VESELI K VESELI
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Klenovice-Flg.
Klenovice-Ten.
kr 290,00

KOMM DOCH WIEDER - POLKA - NECEKEJ ZE PRIJDU ZAS

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - EIN SCHÖNER REGENBOGEN - TANGO - KRASNI BOZI DUHO
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Komm_doch_wieder-Flg
Komm_doch_wieder-Ten.
kr 290,00

KOMM FÜR IMMER MIT - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA - BUD NAVZDY SE MNOU

ORIGINALNOTER
SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
PLUS BONUS - FLÜGELHORN - TENORHORN - VESELI - GALOPP
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Komm_fuer_immer_mit-Flg
Komm_fuer_immer_mit-Ten.
kr 290,00

KOMM MIT MIR MARIANNE - POLKA - POJD SE MINOU MARJANKO

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - BOHEMIEN-TRAUM - WALZER - BOHEMUV SEN
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, 1./2.Posaune C, Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Komm_mit_mir_Mar.-Flg.
Komm_mit_mir_Mar-Ten.
kr 290,00

KUBESOVSKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA

ORIGINALNOTER
SOLO - TROMPETEN - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN - TENORHORN - FASCHINGSLÄNDLER - LÄNDLER
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B Solo, 2./3.Trompete B/Es, 
Basstrompete B Solo, 1./2.Horn F, Tenorhorn B Solo, Bariton C/B, Posaune C, 
1./2.Posaune C/B, 1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Kubesovska-Flg.
Kubesovska-Ten.
kr 290,00

KUBESOVSKA - SOLO - FLÜGELHORN/TENORHORN - POLKA

ORIGINALNOTER 
SOLO - TROMPETEN - FLÜGELHORN - TENORHORN - POLKA 
PLUS BONUS - SOLO - FLÜGELHORN -TENORHORN - FASCHINGSLÄNDLER - LÄNDLER
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B Solo, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B Solo, 2.Trompete B, 3.Trompete B, 
2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B Solo, 1./2.Horn Es, 3./4.Horn Es, 1.Altsax. Es,
2.Altsax. Es, 1.Tenorsax. B, 2.Tenorsax. B, Baritonsax. Es, 1.Tenorhorn B Solo,
2./3.Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 3.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Kubesovska-Flg.
Kubesovska-Ten.
kr 330,00

kan sendes innen 3 - 5 dager

LANA - POLKA - LANARSKA

ORIGINAL NOTEN
POLKA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Lana-Polka-Flg.
Lana-Polka-Ten.
kr 290,00

LAND-POLKA - POLKA - VENKOVSKA

ORIGINALNOTER
POLKA
PLUS BONUS - POLKA - EIN KLEINES LIED - ZA PíSNIKOU
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Land-Polka-Flg.
Land-Polka-Ten.
kr 290,00

LASENITZER POLKA - POLKA - LASENICKA

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - AN DEN HECKENROSEN - VALS - RUZE SIPKOVA 
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B,
1./2.Horn F, Tenorhorn B, Bariton C/B, Posaune C, 1./2.Posaune C/B, 
1./2.Bass C, 2.Bass B, 1.Bass Es, Schlagzeug.
Lasenitzer-Flg.
Lasnitzer-Ten.
kr 290,00

LASS ES BRENNEN - POLKA - NEHORI

ORIGINALNOTER
POLKA 
PLUS BONUS - SCHNEE IN DEN HAAREN - VALS - SNIH VE VLASECH
Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2./3.Trompete B/Es, Basstrompete B, 
1./2.Horn F, 1.Tenorhorn B, Bariton C/B, 1.Posaune C, 1./2.Posaune C/B,
1./2.Bass C,Bass Es, 2.Bass B, Schlagzeug.
Lass_es_brennen-Flg.
Lass_es_brennen-Ten.
kr 290,00

151 - 200 av 390 resultater